Request an Appointment: + 371 67 201 007 or online aaa Follow ARS

Patient consent form

Patient consent form (LV):

  • Pacienta piekrišanas forma  gastraskopijas izmeklējuma veikšanai (Word doc, PDF doc)
  • Pacienta piekrišanas forma kolonoskopijas izmeklējuma veikšanai (Word docPDF doc)
  • Pacienta piekrišanas forma litotripsijas procedūras veikšanai (Word doc, PDF doc)

Patient consent form (RU):

  • Согласие пациента на выполнение колоноскопии (Word docPDF doc )
  • Согласие пациента на выполнение гастроскопии (Word docPDF doc)
  • Согласие пациента на выполнение литотрипсии (Word doc, PDF doc)

Patient consent form: