Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Profilakse

Piedāvājam:

  • Vakcināciju – visas Latvijā reģistrētās vakcīnas, t.sk. ceļotāju vakcīnas un vakcināciju bērniem valsts programmas ietvaros (ar ģimenes ārsta, pediatra nosūtījumu vai pēc ARS pediatra apskates)
  • Medicīniskās komisijas (autovadītāja apliecības vai ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai)
  • Arodapskates
  • Profilaktiskās apskates: